Redaktionen

Redaktionssida

Fishamok.jmg.gu.se är ett övningsmagasin från JMG, journalistutbildningen vid Göteborgs universitet, och en bilaga till goteborgnu.se. Ansvarig utgivare är Ulla Sätereie.

 

Alfred Dikalow

Layoutansavarig/reporter

 

Amanda Lindgren

Reporter

 

Britta Kramsjö

Reporter

 

Elias Wahlberg

Planeringsredaktör/reporter

 

Fredrik Petersson

Reporter

 

Gunnar Harrius

Innehållsredaktör/reporter

Hanna Dahlström

Reporter

Elsa Kinnerfors

Reporter

Johanna Sundqvist

Reporter

 

Johannes Malmgren

Webansvarig/reporter

Maria Snellman

Reporter

Nanna Nilsson

Layoutansvarig/reporter

Niklas Jonsson

Webansvarig/reporter

Shadi Rostamzadeh

Bildansvarig/reporter

Robin Salomonsson

Reporter

Comments are closed